Tomasz Citak

Tomasz Citak ur. w 1988 r.

Naukę muzyki pobierał u swojego ojca dr Andrzeja Citaka, w Szkole Muzycznej im. F. Chopina w rodzinnym mieście – Nowym Sączu. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec i kompozycji. Studiował także kompozycję na Universitat der Künste w Berlinie. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Poznania jako skrzypek, altowiolista, kompozytor i aranżer.

Tomasz Citak born. in 1988

Science fetch music from his father, Dr. Andrzej Citak in the School of Music in hometown – Nowy Sącz. He graduated from the Academy of Music in Poznań in violin and composition. He also studied composition at the Universitat der Künste in Berlin. He is actively involved in the artistic life of Poznań as a violinist, violist, composer and arranger. 

Advertisements
Advertisements